Publicaties

Op deze pagina vind je alle documenten, presentaties, video's en afbeeldingen die ontwikkeld zijn door de regieorganisatie, je kunt het materiaal bekijken en downloaden.

18 sep , 2017

Rapportage Monitor Keuzedelen – Meting 2, september 2017

Begin 2017 hebben 70 scholen informatie aangeleverd ten behoeve van de tweede meting Monitor Keuzedelen. In deze publicatie vind je de informatie die is opgehaald, verwerkt in een landelijke…

25 feb , 2016

Presentatie keuzedelen voor studenten

Deze presentatie vertelt in de basis over de keuzedelen. Je kunt de presentatie gebruiken om studenten te informeren over de keuzedelen. Je kunt de presentatie aanpassen naar de eigen…

13 jan , 2016

Artikel: Keuzedelen facts and figures

In deze publicatie word je bijgepraat over de facts & figures van de keuzedelen. Wat zijn keuzedelen precies? Hoe werken keuzedelen? Hoe wordt er met keuzedelen omgegaan in het…

23 okt , 2017

Opening conferentie Onderweg met keuzedelen

In onderstaand filmpje geven studenten van Aventus hun mening over keuzedelen. Het filmpje is ontwikkeld voor en getoond tijdens de conferentie Onderweg met keuzedelen op 13 oktober 2017, georganiseerd door de MBO Raad en Herziening MBO.

19 sep , 2017

Infographic Monitor Keuzedelen - Meting 2 , september 2017

Begin 2017 hebben 70 scholen informatie aangeleverd ten behoeve van de tweede meting Monitor Keuzedelen. In deze infographic vind je de uitkomsten op hoofdlijnen. Het hele rapport vind je op de pagina ‘publicaties’.

4 apr , 2017

Presentatie keuzedelen - stand van zaken april '17

Deze presentatie toont de hoofdlijnen van de Monitor Keuzedelen en stipt een aantal belangrijke onderwerpen aan die op dit moment spelen bij scholen rondom de keuzedelen. Daarnaast blikken we vooruit op ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst spelen zoals de veranderende slaag-zakbeslissing in 2018 en verwachtte mbo-certificaten die verbonden worden aan keuzedelen.

17 mrt , 2017

Presentatie evaluatie regiefunctie

De herziening van de kwalificatiestructuur is inmiddels een feit. De jaren 2014, 2015 en 2016 hebben in het teken gestaan van de voorbereiding op de implementatie vanaf 1 augustus 2016. Om een succesvolle voorbereiding op de implementatie te realiseren heeft OCW in januari 2014 een regisseur (Eric Jongepier) aangesteld. De rol van regie is geëvalueerd. De volledige resultaten die zijn opgehaald naar aanleiding van de evaluatie (deelnemers, aanleiding, toegevoegde waarde, kritische succesfactoren, verbeter- en aandachtspunten en conclusies) zijn terug te lezen in deze PowerPointpresentatie.

17 feb , 2017

Rapportage Monitor Keuzedelen - februari 2017

Eind 2016 hebben  71 scholen informatie aangeleverd ten behoeve van de Monitor Keuzedelen. In deze publicatie vind je de informatie die is opgehaald, verwerkt in een landelijke rapportage.

2 feb , 2017

Ervaring van studenten met keuzedelen

In onderstaand filmpje zie je drie studenten van het Vitalis college Breda die de opleiding tot Kapper/Salonmanager volgen. Zij vertellen over hun ervaring met keuzedelen.

 

24 jan , 2017

Schoolkosten en keuzedelen

Regieorganisatie Herziening MBO kreeg veel vragen binnen over schoolkosten en keuzedelen, voornamelijk in relatie tot het keuzedeel Internationaal II; werken in het buitenland. In dit artikel leggen we de kaders uit en lichten we verschillende varianten toe.

9 jan , 2017

Keuzedeel Zorg & Technologie in de BPV

In onderstaand filmpje zie je hoe een samenwerking van scholen en zorginstellingen leidt tot een mooie uitwerking van keuzedelen op het gebied van zorg en technologie in de beroepspraktijk(vorming).

 

5 dec , 2016

Keuzedelenfestival ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland

Tamara Sijlbing, steunpunt keuzedelen en Yvonne Ris, senior beleidsmedewerker, beide van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland, vertellen je in onderstaand filmpje over het keuzedelenfestival dat zij voor hun eigen medewerkers georganiseerd hebben. Het keuzedelenfestival is één van de vele manieren waarop zij hun organisatie hebben geïnformeerd over keuzedelen.

 

16 nov , 2016

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers: een stappenplan

Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 14 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers onduidelijkheid over de verwerking van de beroepsvereisten in deze dossiers. De onduidelijkheid over de verwerking van beroepsvereisten in de kwalificatiedossiers kan als volgt worden samengevat:

1) onduidelijkheid wanneer een eis wel of geen beroepsvereiste is voor de beginnend beroepsbeoefenaar

2) in een aantal gevallen kan slechts aan de beroepsvereiste worden voldaan door het afleggen en behalen van een verplicht examen bij een externe partij

3) de vraag wie er verantwoordelijk is voor (de kwaliteit van) het examen en wie de kosten daarvan draagt.

Inmiddels is de oplossing hoe beroepsvereisten in de kwalificatiedossiers verwerkt moeten worden, gevonden. Deze publicatie licht in een aantal stappen toe of er sprake is van beroepsvereisten en hoe deze in een kwalificatiedossier verwerkt moeten worden.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.