Waarom een monitor?

In augustus 2016 zijn scholen formeel gestart met de inzet van keuzedelen in opleidingen. Keuzedelen zijn beschikbaar, scholen bieden ze aan en studenten maken hun keuzes. Keuzedelen zijn helemaal nieuw in de structuur en we zijn benieuwd hoe ze in de praktijk werken. Om daar zicht op te krijgen, hebben we de Monitor Keuzedelen ingericht.

monitor icoonInformatie over de keuzedelen is deels te vinden in het register keuzedelen, deels bij de scholen en deels vanaf 2017 in BRON. Echter, er is géén punt waar dit centraal wordt vastgelegd. Met de Monitor Keuzedelen verzamelt de regieorganisatie Herziening MBO deze informatie centraal en analyseert de informatie in samenhang.

Wat levert de monitor straks op?

De monitor levert belangrijke (beleids)informatie op voor de scholen die meedoen én op landelijk niveau voor het hele onderwijsveld. We krijgen in beeld in welke mate keuzedelen bijdragen aan flexibel onderwijs, maatwerk voor studenten en of ze gebruikt worden om in te spelen op regionale ontwikkelingen.

De uitvraag richt zich op de ontwikkeling van het landelijk register keuzedelen, het aanbod dat instellingen aan hun studenten doen, de keuzes die studenten maken en de resultaten die zij voor keuzedelen halen.  

Door informatie aan te leveren over de keuzedelen kunnen we de ontwikkeling van de keuzedelen volgen om daarvan te leren. De monitor is niet bedoeld als informatieverzameling voor verantwoording of beoordeling op organisatie- of instellingsniveau.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.