Rapportages

De informatie die door scholen wordt aangeleverd voor de monitor, wordt geanalyseerd en verwerkt in een landelijke rapportage. Deze rapportage is voor iedereen beschikbaar. Op deze pagina kun je lezen welke rapportages wanneer worden verwacht en kun je de beschikbare rapportages bekijken en downloaden.

Opgeleverde rapportages

Monitor Keuzedelen – rapport september 2018

In april/mei hebben 70 scholen informatie aangeleverd ten behoeve van de vierde meting van de Monitor Keuzedelen. Deze vierde rapportage geeft onder meer inzicht in de ontwikkeling van het aanbod dat scholen studenten doen en de keuzes die studenten maken. Met name de informatie over de resultaten die studenten halen is flink toegenomen!

Download Rapportage Monitor Keuzedelen – Meting 4, September 2018

Klik op ↔ in de zwarte balk hierboven om het rapport op volledig scherm te bekijken.

Infographic: monitor op hoofdlijnen


Snel inzicht in de informatie uit de monitor? In de infographic vind je de uitkomsten op hoofdlijnen.

Open data: data achter de rapportage 


Vanzelfsprekend kan niet alle informatie worden gepubliceerd in de rapportage. Daarom publiceren we ook twee achterliggende excel overzichten waar een ieder zelf in kan grasduinen.

Download hier het overzicht van het keuzedelenaanbod per kwalificatie

Download hier het overzicht van het keuzedelenaanbod en keuzes, versus het register keuzedelen

Inzichten Monitor Keuzedelen

Op basis van vier metingen Monitor Keuzedelen en de eigen kennis over het mbo, heeft de regieorganisatie tevens een publicatie met inzichten opgesteld.

Download hier de publicatie Inzichten Monitor Keuzedelen Herziening MBO

Klik op ↔ in de zwarte balk hierboven om de publicatie op volledig scherm te bekijken.


Monitor Keuzedelen – rapport februari 2018

In oktober/november hebben 71 scholen informatie aangeleverd ten behoeve van de derde meting van de Monitor Keuzedelen. Deze derde rapportage geeft onder meer inzicht in de ontwikkeling van het aanbod dat scholen studenten doen en de keuzes die studenten maken. Met name de informatie over de resultaten die studenten halen is flink toegenomen!

Download Rapportage Monitor Keuzedelen – Meting 3, Februari 2018

Klik op ↔ in de zwarte balk hierboven om het rapport op volledig scherm te bekijken.

Infographic: monitor op hoofdlijnen


Snel inzicht in de informatie uit de monitor? In de infographic vind je de uitkomsten op hoofdlijnen.

Open data: data achter de rapportage 


Vanzelfsprekend kan niet alle informatie worden gepubliceerd in de rapportage. Daarom publiceren we ook twee achterliggende excel overzichten waar een ieder zelf in kan grasduinen.

Download hier het overzicht van het keuzedelenaanbod per kwalificatie

Download hier het overzicht van het keuzedelenaanbod en keuzes, versus het register keuzedelen


Monitor Keuzedelen – rapport september 2017

In april en mei 2017 hebben 70 scholen informatie aangeleverd ten behoeve van de tweede meting van de Monitor Keuzedelen. De hoeveelheid data is substantieel toegenomen! Deze tweede rapportage geeft onder meer inzicht in het aanbod dat scholen studenten doen, de keuzes die studenten maken en een voorzichtig eerste beeld van de resultaten die studenten halen. Deze tweede rapportage laat een eerste lijn zien die we kunnen volgen.

Download Rapportage Monitor Keuzedelen – Meting 2, September 2017

Klik op in de zwarte balk hierboven om het rapport op volledig scherm te bekijken.

Infographic: monitor op hoofdlijnen
Snel inzicht in de informatie uit de monitor? In de infographic vind je de uitkomsten op hoofdlijnen.

Open data: data achter de rapportage 
Vanzelfsprekend kan niet alle informatie worden gepubliceerd in de rapportage. Daarom publiceren we ook twee achterliggende excel overzichten waar een ieder zelf in kan grasduinen.

Download hier het overzicht van het keuzedelenaanbod per kwalificatie

Download hier het overzicht van het keuzedelenaanbod en keuzes, versus het register keuzedelen


Monitor Keuzedelen – rapport februari 2017

Eind 2016 hebben maar liefst 71 scholen informatie aangeleverd ten behoeve van de eerste rapportage van de Monitor Keuzedelen. In deze landelijke rapportage wordt duidelijk dat scholen gezamenlijk een breed aanbod van keuzedelen hebben samengesteld. Het rapport geeft verder inzicht in de inzet van keuzedelen in de BOL en BBL, de verschillende soorten keuzedelen en de eerste keuzes van studenten.

Ondanks de grote hoeveelheid aangeleverde gegevens, worden er in het rapport geen conclusies getrokken. Dat zou niet passen bij de fase waarin de implementatie zich bevindt. Het veld staat nog aan het begin van het werken met keuzedelen en de implementatie is in volle gang. Wel geeft het rapport een mooi, eerste beeld van de keuzes die scholen en studenten in de praktijk maken. 

Om meer kleur en context te geven aan de data uit de monitor heeft Herziening MBO met 26 scholen gesprekken gevoerd over hun ervaring in de praktijk. Het resultaat van de gevoerde gesprekken lees je hier.

Download “Rapportage Monitor Keuzedelen – februari 2017”

Klik op in de zwarte balk hierboven om het rapport op volledig scherm te bekijken.

Infographic: monitor op hoofdlijnen
Snel inzicht in de informatie uit de monitor? In de infographic vind je de uitkomsten op hoofdlijnen.

Open data: data achter de rapportage 
Vanzelfsprekend kan niet alle informatie worden gepubliceerd in de rapportage. Daarom publiceren we ook twee achterliggende excel overzichten waar een ieder zelf in kan grasduinen. De overzichten zijn niet op schoolniveau, maar geaggregeerd naar keuzedeel- of kwalificatieniveau.

Download hier het overzicht van keuzedelenaanbod per kwalificatie

Download hier het aanbod van scholen versus het Register Keuzedelen juli 2016


Eerste inzichten in het aanbod van keuzedelen – september 2016

Om een eerste beeld te krijgen van het aanbod dat scholen aan het voorbereiden zijn, hebben we scholen die zich voor de zomer van 2016 hebben opgegeven voor deelname aan de monitor gevraagd om alvast informatie aan te leveren over het aanbod dat zij van plan zijn hun studenten te doen. Veel scholen hebben hieraan meegedaan: maar liefst 55 scholen hebben input geleverd!

Download het rapport “Eerste inzichten in het aanbod van keuzedelen” 

Klik op ↔ in de zwarte balk hierboven om het rapport op volledig scherm te bekijken.

Verwachte rapportages

Begin 2018 wordt de derde rapportage opgeleverd. De daaropvolgende, laatste, rapportage wordt in de zomer van 2018 opgeleverd.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.