Hoe werkt het?

Om te kunnen monitoren, is het nodig dat scholen informatie aanleveren over de keuzedelen. Van de deelnemende scholen willen we weten welke keuzedelen worden aangeboden, welke keuzes studenten hebben gemaakt en welke resultaten zij behalen. Daarnaast geeft SBB inzicht in het register keuzedelen en de ontwikkeling daarvan.

monitor keuzedelen

Klik op de afbeelding om te vergroten

De eerste uitvraag van gegevens over keuzedelen gebeurde in oktober 2016. Deze eerste uitvraag gaf met name inzicht in het aanbod dat scholen hun studenten doen en in mindere mate in de keuzes die studenten maken. De beschikbare informatie was nog beperkt. Daarom is de monitor in 2017 (april en oktober) en in 2018 (april) nog een keer gedaan. Scholen zijn gevraagd om informatie aan te leveren over:

In april is scholen gevraagd daarbij informatie aan te leveren over niet-gekoppelde keuzedelen, het afwijken van de keuzedeelverplichting en de manier waarop keuzedelen worden aangeboden: als losse keuzedelen of in configuraties.

Verzamelen van de data

De uitvraag wordt door DUO gedaan. Niet vanuit haar wettelijke taak, maar omdat DUO goed in staat is om met grote hoeveelheden informatie om te gaan en hier een eerste ordening in aan te brengen. De uitvraag verloopt dan ook via Excel, of een soortgelijk bestandsformaat (download het voorbeeld format).

Er is samen met saMBO-ICT en de ict-leveranciers/gebruikersgroepen van scholen gezocht naar een werkwijze die zo min mogelijk extra inspanning oplevert. Het resultaat daarvan is een format dat zo veel mogelijk overeenkomt met de informatie die scholen in hun ict-systemen over keuzedelen gaan registreren. DUO is in april 2018 met de vierde uitvraag gestart. Voor de uitvraag gebruikt DUO het afgesproken Excelformat met een invulhandleiding. 

De aangeleverde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd verwerkt om landelijk inzicht te krijgen in het aanbod van keuzedelen. 

SBB levert ook twee keer per jaar gegevens aan over de ontwikkeling van het register keuzedelen. Door die informatie te combineren met de informatie van scholen, ontstaat een totaalbeeld van hoe de keuzedelen zich ontwikkelen.

Verwerking van de data

Alle deelnemende scholen ontvangen ook een eigen rapportage op basis van de informatie die is aangeleverd. Inmiddels zijn vier landelijke rapportages opgeleverd.

In juni 2016 heeft een groot deel van de scholen meegedaan met een “nulmeting” door informatie aan te leveren over hoe het aanbod van keuzedelen er op dat moment uitzag. Dat gaf alvast een eerste, voorzichtige inzicht in het aanbod dat scholen doen.

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.