Laat je hier inspireren door best practices van scholen en blijf op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de herziene kwalificatiestructuur.

Voortgang/resultaten

Opbrengsten marktplaats les- en examenmateriaal

14 nov , 2017  

Tijdens de conferentie Onderweg met keuzedelen is een marktplaats georganiseerd. Een plek waar scholen en leveranciers de kans kregen om met elkaar in gesprek te gaan. Op de marktplaats konden scholen en leveranciers inzicht krijgen in bestaand aanbod, wat in ontwikkeling is en de behoefte die nog bestaat. Er werd druk aanbod gedeeld door uitgevers en een aantal scholen heeft hun vraag kenbaar gemaakt. We delen graag het resultaat. lees meer..

Voortgang/resultaten,Keuzedelen

Regie bij debat Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) over keuzedelen in de praktijk

13 dec , 2016  

Het is al tegen het einde van de middag als de oude kerk in Utrecht volloopt met onderwijsmensen. Allemaal willen ze graag in gesprek over keuzedelen. Normaal gesproken organiseert ECBO een debat, vandaag staat het thema ‘keuzedelen in de praktijk’ meer als gespreksonderwerp op de agenda. De achtergrond van dit gesprek: sinds augustus zijn alle scholen officieel aan de slag met de herziene kwalificatiestructuur en keuzedelen. Hoe verloopt dit nu in de praktijk? Tijdens dit gesprek was de regieorganisatie van Herziening MBO onderdeel van het panel. lees meer..

Voortgang/resultaten

Eerste uitvraag Monitor Keuzedelen afgerond

13 dec , 2016  

In oktober en november 2016 heeft de eerste uitvraag voor de Monitor Keuzedelen plaatsgevonden. Alle scholen die zich voor de zomer hadden opgegeven om deel te nemen, zijn benaderd door DUO om het format in te vullen. Van de 61 bekostigde en 22 niet-bekostigde scholen die zich hadden aangemeld, hebben respectievelijk 56 en 15 scholen informatie ingezonden. Een hele mooie score die laat zien dat het veld belang hecht aan het verzamelen van informatie over de invoering van keuzedelen! lees meer..

Voortgang/resultaten

Terugblikken en vooruit kijken met ambassadeurs herziening

15 sep , 2016   Video

Herziening MBO heeft het beeld opgehaald bij ambassadeurs IHKS over de aanloop naar de invoering van de nieuwe opleidingen, hoe het er nu voor staat, wat er nog moet gebeuren en waarvan ze benieuwd zijn hoe dat uitpakt. lees meer..

Voortgang/resultaten

Vierluik met ROC van Twente, Noorderpoort en Landstede

15 sep , 2016  

In studiejaar 2015-2016 hebben wij in het feuilleton van de Actueel van diverse scholen gehoord waar zij mee bezig waren ter voorbereiding op de herziene kwalificatiestructuur mbo. Verschillende strategieën, aanpakken en initiatieven passeerden de revue. In gesprek met drie ROC’s hebben we het net opgehaald. Lees hieronder het resultaat door te klikken op het bijbehorende artikel. lees meer..

Voortgang/resultaten

Vierluik artikel 1: Wat waren de belangrijkste bevindingen en uitkomsten vorig schooljaar?

15 sep , 2016  

Artikel 1: Wat waren de belangrijkste bevindingen en uitkomsten vorig schooljaar? ROC van Twente Het benutten van het vrijwillig jaar heeft bij het MBO College Bouw, Infra en Interieur van het ROC van Twente geleid tot het inzicht dat de inhoud sec niet zoveel is veranderd en dat het omzetten naar de nieuwe kwalificatiedossiers juist wel heeft geleid tot een kwaliteitsslag in didactiek, bredere kennis van het dossier en meer onderling overleg over de opleiding in de teams. lees meer..

Voortgang/resultaten

Vierluik artikel 2: 2016-2017: hoe staan de ROC’s er voor?

15 sep , 2016  

Artikel 2: 2016-2017: hoe staan de ROC’s er voor? Landstede Landstede heeft heldere kaders voor de teams die met de herziene kwalificaties bezig zijn:Wat betreft curriculumontwerp en onderwijsontwikkeling. Onderwijs voor het eerste jaar staat grotendeels klaar. De impact was wel verschillend per school. De ene school kende veel verandering, de andere weinig. Sommige scholen hebben ook al een goed beeld van de invulling van drie of vier jaar onderwijs. lees meer..

Voortgang/resultaten

Vierluik artikel 3: Wat gaat de student merken? Wat kan de student verwachten?

15 sep , 2016  

Artikel 3: Wat gaat de student merken? Wat kan de student verwachten? Noorderpoort Bij Noorderpoort gaan studenten op termijn digitaal hun keuzedelen kiezen. Daar werken wij aan. Nu zullen ze nog een formulier moeten invullen. De lijn is wel dat hoe meer aandacht je besteedt aan voorlichting en het begeleiden van studenten bij keuzedelen, hoe robuuster hun keuze zal zijn. De pilots met keuzedelen in 2015/2016 hebben ons dit geleerd. lees meer..

Voortgang/resultaten

Vierluik artikel 4: Wat heeft de herziening tot nu toe gebracht?

15 sep , 2016  

Artikel 4: Wat heeft de herziening tot nu toe gebracht? ROC van Twente Door iedereen is heel bewust gekeken naar de kwalificatiedossiers. Dat was beter dan bij de vorige herziening. En dat terwijl er ook wel veel aandacht uitging naar de nieuwe keuzedelen. Wij hebben het gevoel dat iedereen zich heel bewust is dat we een nieuwe basis hebben waarop opleidingen worden gegeven. De dossiers zijn beter leesbaar, compacter. lees meer..

Voortgang/resultaten

Feuilleton Cibap: match kerncompetenties met herziene kwalificaties

30 jun , 2016  

Binnen het Cibap hebben we het onderwijs inhoudelijk verdeeld over 5 kerngebieden. Deze gebieden noemen we de Cibap kerncompetenties. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.