Keuzedelen

Vierde rapportage Monitor Keuzedelen gepubliceerd

20 sep , 2018  

In april/mei 2018 hebben 70 scholen informatie aangeleverd voor de vierde rapportage van de Monitor Keuzedelen. We hebben een flinke hoeveelheid data beschikbaar! Vooral de data over de resultaten die studenten voor keuzedelen halen is aanzienlijk toegenomen. Deze vierde rapportage toont de ontwikkelingen in het aanbod van scholen, afgezet tegen het register. Waar mogelijk ook met een lijn over de vier metingen heen. Daarnaast laat de rapportage analyses zien van de keuzes die studenten maken en de resultaten die studenten voor keuzedelen halen.In een notendop
We zien dat het aantal keuzedelen dat scholen hun studenten aanbieden net zoals bij de derde meting is gestegen, deze keer met 77 keuzedelen. Het register groeit ook door, deze groei gaat vrijwel gelijk op gedurende alle metingen. Het percentage keuzedelen dat is opgenomen in het aanbod van scholen ten opzichte van het register schommelt met de vier metingen tussen de 79% en 82%.

In de rapportage wordt ook ingegaan op het verschil tussen BOL en BBL in het aanbod van scholen en de keuzes die studenten maken. We zien dat, evenals in de derde meting, de meeste keuzes gemaakt zijn door studenten die staan ingeschreven op een BOL-opleiding. De data over de keuzes is flink toegenomen van 119.500 keuzes in de derde meting naar 188.121 keuzes in de vierde meting.

Net zoals in de derde meting zien we in de vierde meting een forse stijging in de data voor wat betreft de resultaten. Het aantal resultaten dat is aangeleverd is bijna verdubbeld van ruim 20.000 resultaten naar zo’n 39.000 resultaten! Er zijn resultaten behaald voor 289 verschillende keuzedelen. In 86,8% van de gevallen is het keuzedeel behaald. Met de gegevens over de resultaten zijn analyses gemaakt van resultaten per leerweg, soort keuzedelen en van de verschillende niveaus.

Data en rapportages
De data die is aangeleverd voor deze vierde meting van de Monitor Keuzedelen is verwerkt in een landelijke rapportage. Om in één oogopslag een beeld van de inhoud van de rapportage te krijgen is een infographic gemaakt. Daarnaast hebben alle deelnemende scholen een schoolspecifieke rapportage gekregen.

De informatie die wij van scholen ontvangen is natuurlijk erg interessant en helaas kan niet alles verwerkt worden in de rapportage. Daarom publiceren wij ook ‘open data’: twee Excelbestanden waar eenieder zelf in kan grasduinen.

Sinds december 2017 publiceren we ook informatie op schoolniveau (bekostigde instellingen) over het aanbod van keuzedelen, te vinden in de tabel ‘Aanbod per school’. Deze tabel is geactualiseerd met de data van de vierde monitor.

Lees hier verder voor de rapportages, infographic en open data.

Inzichten Monitor Keuzedelen Herziening MBO
De regieorganisatie heeft op basis van de gegevens van vier rapportages én de eigen kennis over het mbo deze keer tevens een publicatie opgesteld met inzichten. Je leest de publicatie hier.

Laatste Monitor Keuzedelen door Herziening MBO
Deze vierde rapportage van de Monitor Keuzedelen is de laatste in de reeks die door de regieorganisatie Herziening MBO is georganiseerd. De monitor zal worden gecontinueerd. Het ministerie van OCW zal te zijner tijd de scholen hierover informeren.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.