Resultaten / wat u moet weten

Nieuw: Beslisbomen voor vrijstellingen

23 mei , 2018  

Er bestaan nog veel vragen over het verlenen van vrijstellingen voor en met keuzedelen. Daarom heeft Herziening MBO een publicatie ontwikkeld. Speciaal om examencommissies te helpen bij de besluitvorming over het wel of niet verlenen van een vrijstelling voor/met het examen van een keuzedeel.Deze publicatie is een aanvulling op de publicatie ‘Doorstromen met keuzedelen’. Het omvat naast theoretische informatie een aantal beslisbomen met betrekking tot de volgende situaties:

  • Vrijstelling met een keuzedeel voor een keuzedeel – niet generiek

  • Vrijstelling met een keuzedeel voor een onderdeel van de kwalificatie – niet generiek

  • Vrijstelling met een onderdeel van de kwalificatie voor een keuzedeel – niet generiek

  • Vrijstelling generieke vakken Engels bij doorstroom van niveau 3 naar niveau 4

  • Vrijstelling generieke vakken Nederlands en/of rekenen bij afstroom van niveau 4 naar niveau 3


Binnen de beslisbomen is onderscheid gemaakt tussen beslispunten die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, of dat het aan de school of examencommissie is om een besluit te nemen. In alle situaties is het van belang dat er inhoudelijke onderbouwd wordt waarom een vrijstelling wordt verleend.

Let op: Aanpassing bij vrijstelling met keuzedelen voor generieke vakken bij door- of afstroom

Met de ontwikkeling van deze publicatie is een aandachtspunt naar voren gekomen dat heeft geleid tot een inhoudelijke wijziging van de publicatie Doorstromen met keuzedelen. Het EKB is in het najaar van 2017 aangepast. Er kan sindsdien, als onderdeel van het generieke examenonderdeel, voor Nederlandse taal, rekenen en Engels op een hoger niveau examen gedaan worden dan het niveau dat aan het opleidingsniveau is verbonden. Daardoor zijn er twee uitzonderingsposities ontstaan. Bij doorstromen of afstromen met generieke keuzedelen kun je in sommige gevallen vrijstelling krijgen voor zowel een stukje van de opvolgende kwalificatie als voor het keuzedeel. Hoe dat precies werkt lees je hier.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.