Laat je hier inspireren door best practices van scholen en blijf op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de herziene kwalificatiestructuur.

Best practice

Keuzedelen in BBL-opleidingen

13 dec , 2016  

Keuzedelen zijn vanaf 1 augustus 2016 onderdeel van alle nieuwe mbo-opleidingen, dus ook van de BBL-opleidingen. Omdat bij een BBL-opleiding werken en leren voor een substantieel deel bij een leerbedrijf plaatsvindt, zorgt een aantal factoren - zoals de wensen van het leerbedrijf en de beperkt beschikbare tijd op school - voor minder bewegingsruimte dan bij BOL-opleidingen. lees meer..

Voortgang/resultaten,Keuzedelen

Regie bij debat Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) over keuzedelen in de praktijk

13 dec , 2016  

Het is al tegen het einde van de middag als de oude kerk in Utrecht volloopt met onderwijsmensen. Allemaal willen ze graag in gesprek over keuzedelen. Normaal gesproken organiseert ECBO een debat, vandaag staat het thema ‘keuzedelen in de praktijk’ meer als gespreksonderwerp op de agenda. De achtergrond van dit gesprek: sinds augustus zijn alle scholen officieel aan de slag met de herziene kwalificatiestructuur en keuzedelen. Hoe verloopt dit nu in de praktijk? Tijdens dit gesprek was de regieorganisatie van Herziening MBO onderdeel van het panel. lees meer..

Resultaten / wat u moet weten

GO voor livegang van het nieuwe BRON

13 dec , 2016  

Doorontwikkelen BRON en de herziening van de kwalificatiestructuur zijn nauw met elkaar verbonden. De functionaliteiten in BRON die nodig zijn voor de keuzedelen worden immers niet in het oude BRON verwerkt, maar alleen in het vernieuwde BRON. Het op tijd realiseren van het vernieuwde BRON is daarmee essentieel voor de implementatie van keuzedelen. Het afgelopen jaar is door DUO, IT-leveranciers, OCW en saMBO-ICT hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe BRON. Dat heeft op 2 december 2016 geleid tot een GO van het regieplatform voor de live-gang in januari 2017. lees meer..

Voortgang/resultaten

Eerste uitvraag Monitor Keuzedelen afgerond

13 dec , 2016  

In oktober en november 2016 heeft de eerste uitvraag voor de Monitor Keuzedelen plaatsgevonden. Alle scholen die zich voor de zomer hadden opgegeven om deel te nemen, zijn benaderd door DUO om het format in te vullen. Van de 61 bekostigde en 22 niet-bekostigde scholen die zich hadden aangemeld, hebben respectievelijk 56 en 15 scholen informatie ingezonden. Een hele mooie score die laat zien dat het veld belang hecht aan het verzamelen van informatie over de invoering van keuzedelen! lees meer..

Best practice

Keuzedeel Zorg & Technologie in de BPV

13 dec , 2016   Video

In dit filmpje zie je hoe een samenwerking van scholen en zorginstellingen leidt tot een mooie uitwerking van keuzedelen op het gebied van zorg en technologie in de beroepspraktijk(vorming). lees meer..

Best practice

Drie praktijkvoorbeelden van keuzedelen in BBL-opleidingen

13 dec , 2016  

In dit artikel vertellen drie scholen over de manier waarop zij keuzedelen in hun BBL-opleiding vorm (gaan) geven. Je leest hieronder de aanpakken in een notendop. Klik op de titel om meer te lezen over de betreffende aanpak. lees meer..

Best practice

Komen tot een examenproduct voor keuzedelen

13 dec , 2016  

In deze best practice lees je twee initiatieven die leiden tot een examenproduct voor een keuzedeel. Keuzedelen maken onderdeel uit van de opleiding en vallen onder dezelfde regelgeving voor examinering als de examinering van de kwalificatie. Met de ingang van de herziene kwalificatiestructuur staan scholen voor de uitdaging om examens te organiseren voor de herziene kwalificaties maar daarbij dus ook voor de keuzedelen. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.