Laat je hier inspireren door best practices van scholen en blijf op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de herziene kwalificatiestructuur.

Voortgang/resultaten

Feuilleton Noorderpoort: creatief met keuzedelen

21 apr , 2016  

Het verhaal van een pilotteam Noorderpoort Bij de opleidingen Travel, Leisure & Hospitality en luchtvaartdienstverlening Euroborg Noorderpoort zijn we afgelopen september 2015 gestart met de herziene kwalificatiestructuur (HKS). Daarmee maken we gebruik van het vrijwillig jaar. Naast een volledige herziening van het onderwijs waar dit opleidingsteam zich in bevindt, (modernisering inhoud en opnieuw koppelen van onderwijsinhoud aan kerntaken/werkprocessen) komt daar ook het keuzedelen vraagstuk om de hoek kijken. lees meer..

Voortgang/resultaten

Zicht op de herziening, ruimte voor realisatie

21 apr , 2016  

In mei 2016 zijn twee ontbijtbijeenkomsten gepland met voorzitters van Colleges van Bestuur van alle mbo scholen, de minister van onderwijs en enkele betrokken ambtenaren. Tijdens de ontbijtsessie wil minister Jet Bussemaker op een informele wijze in gesprek gaan met de bestuurders. Het biedt tegelijkertijd een platform voor de bestuurders om onderling ervaringen uit te wisselen over kansen en uitdagingen van de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur in het mbo. lees meer..

What's in it for me

Keuzedelen in beeld op de CVI conferentie

21 apr , 2016  

Op 6 en 7 april 2016 vond de CVI Conferentie voor onderwijsvernieuwing & ICT plaats in het Martiniplaza in Groningen. Het thema van deze editie: “Nait Soez'n, moar Broez'n!” Wat zoiets betekent als: “niet opgeven maar doorgaan” of “niet bij de pakken neerzitten”. En met zo’n thema, in het jaar dat de herziene kwalificatiestructuur wordt ingevoerd, kan het niet anders dan dat er veel aandacht voor keuzedelen was. In dit artikel een korte impressie van een aantal workshops over keuzedelen en de implementatie ervan. lees meer..

Resultaten / wat u moet weten

Overlap tussen keuzedelen en gekoppelde kwalificaties

21 apr , 2016  

In de afgelopen periode hebben sommige keuzedelen de vastgestelde kwaliteitscriteria niet doorstaan omdat er sprake was van ondoelmatige overlap met andere keuzedelen of kwalificaties waaraan het keuzedeel gekoppeld moest worden. Niet altijd was voor de indiener voldoende transparant wat met de ondoelmatige overlap bedoeld werd. Daarom heeft de regieorganisatie Herziening MBO een ‘themabijeenkomst overlap’ belegd met SBB (Toetsingskamer en Team K&E), MBO Raad, OCW en vertegenwoordigers uit het onderwijs om te praten over hoe er met overlap om wordt gegaan. De afspraken die gemaakt zijn, worden in dit artikel toegelicht. lees meer..

Voortgang/resultaten

Eerste inzicht in leermateriaal voor keuzedelen

21 apr , 2016  

Scholen zijn druk aan de slag met het ontwikkelen van onderwijs voor keuzedelen. Daar hoort nieuw of aangepast leermateriaal bij. Zoals ook vorig jaar tijdens een bijeenkomst over dit onderwerp duidelijk werd, zullen scholen en educatieve uitgeverijen hier samen in op moeten trekken. Om het gesprek hierover tussen scholen en uitgeverijen te stimuleren, publiceren de GEU en regie Herziening MBO in dit artikel een eerste beeld van het leermateriaal dat beschikbaar is voor keuzedelen. lees meer..

Resultaten / wat u moet weten

www.herzieningmbo.nl: bereik en gebruik

21 apr , 2016  

De Actueel van www.herziening.mbo wordt maandelijks via de nieuwsbrief van info@herzieningmbo verspreid. Op dit moment zijn er 2067 subscribers en wekelijks ontvangen we nieuwe aanmeldingen. Maandelijks plaatsen we nieuwe Artikelen, interviews en Best Practices op de site van herzieningmbo. lees meer..

What's in it for me

Actualiteiten via IHKS

21 apr , 2016  

De website van het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur – www.ihks.nl – zorgt voor online-communicatie vanuit het Servicepunt IHKS (sinds 2018 is dit het Kennispunt Onderwijs & Examinering). De website wordt steeds aangevuld met handige informatie voor scholen die aan de slag zijn of gaan met het invoeren van de herziene kwalificatiestructuur. Hieronder vind je weer een aantal nieuwe artikelen verschenen op de site: lees meer..

What's in it for me

Inzicht in voortgang van keuzedelen

21 apr , 2016  

In februari heeft de minister van OCW een eerste set van 402 keuzedelen kunnen vaststellen. Dit volgde direct op het inwerking treden van de wettelijke regeling keuzedelen. Momenteel is SBB hard aan het werk met de inhaalslag om nog voor het studiejaar 2016 een groot aantal extra keuzedelen beschikbaar te krijgen. Het eerste resultaat van deze inhaalslag is de vaststelling per april van de volgende 63 keuzedelen die opgenomen zijn in het register. Een en ander is op 11 april gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast neemt SBB verdere stappen om een actueel en informatief overzicht van keuzedelen te bieden. lees meer..

De herziening

Studenten over keuzedelen

21 apr , 2016   Video

Studenten van ROC Nijmegen vertellen wat hun beeld is bij keuzedelen, welke vragen het bij hun oproept en wat ze er zelf interessant aan vinden. Aan het woord zijn:

  • Yaomi Elstak, opleiding Directiesecretaresse
  • Lize Meeboer, opleiding Schoonheidsspecisliste
  • Daan Vogels, opleiding Electrotechniek.
  lees meer..

Wetgeving

Motie Tweede Kamerlid Lucas op 26 april ingetrokken

21 apr , 2016  

Tweede Kamerlid Lucas heeft tijdens het VSO* van 14 april een motie ingediend ten behoeve van de uitvoering van het aangenomen amendement Lucas c.s. over het laten meetellen van keuzedelen bij de slaag-zakregeling. De wijzigingen in het amendement treden in werking vanaf het schooljaar 2018–2019. (zie bijgaand artikel). De motie Lucas verzoekt nu om “het besluit zo te wijzigen dat keuzedelen onderdeel zijn van de slaag-zakregeling voor deelnemers vanaf het cohort 2016–2017 wanneer zij afstuderen in of na 2018–2019.” De motie is aangehouden in afwachting van een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Op 25 april is de brief van de minister aan de Tweede Kamer gepubliceerd en kun je de reactie van de minister hier lezen. Op 26 april 2016 heeft Kamerlid Lucas besloten de motie in te trekken.  lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.