Laat je hier inspireren door best practices van scholen en blijf op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de herziene kwalificatiestructuur.

Resultaten / wat u moet weten

Kiezen uit keuzedelen en configuraties

27 nov , 2015  

Omdat er veel vragen worden gesteld over keuzedelen en configuraties en er nog veel verschillende ideeen over rondwaren, hebben wij een publicatie over dit onderwerp geschreven. Hierin leggen wij uit wat de aanbodverplichting keuzedelen inhoudt en welke mogelijkheden configuraties daarbij bieden. Ook geven wij aan welke aandachtspunten er zijn. De publicatie vind je hier. lees meer..

Voortgang

Feuilleton Cibap: meesterdocenten en kwartiermakers

12 nov , 2015  

Op het Cibap, Vakschool voor verbeelding te Zwolle, zijn we ons al sinds enkele jaren aan het voorbereiden op de veranderingen/herzieningen binnen het mbo (lees er hier meer over). De herziening is opgenomen in onze Cibap strategie 2020. lees meer..

Voortgang/resultaten

Nautische dossiers

12 nov , 2015  

De afgelopen periode is er veel gesproken over de nautische dossiers. Voor de nautische beroepsopleidingen is internationale regelgeving erg belangrijk. Dat maakt inpassing van de betreffende kwalificatiedossiers en keuzedelen in de herziene kwalificatiestructuur complex. lees meer..

What's in it for me

Terugblik conferentie herziening en examinering van servicepunt examinering

12 nov , 2015  

Voor veel scholen en examenleveranciers is de invoering van de herziene kwalificatiestructuur hét moment om opnieuw te kijken naar de kwaliteit van examinering. In dat kader organiseerde het servicepunt examinering mbo op 6 november de conferentie: ‘Herziening en examinering: bent u de schakel tot goed resultaat?’ in het Postiljon Bunnik.   lees meer..

De herziening

Werkateliers & Terugkomdagen: nog enkele plaatsen vrij

12 nov , 2015  

Afgelopen september heeft de regieorganisatie Herziening MBO de inschrijvingen voor de Werkateliers & Terugkomdagen heropend. Na de vele enthousiaste reacties komen de aanmeldingen binnen.  lees meer..

Resultaten / wat u moet weten

Resultaten derde vragenlijst Panel kwalificaties mbo

12 nov , 2015  

Eind 2014 is SBB gestart met een landelijk panel voor mbo-docenten en praktijkopleiders. Deelnemers aan het panel krijgen enkele keren per jaar een digitale enquête met vragen over hun ervaringen met de kwalificatiestructuur.  lees meer..

De herziening

MBO City: Grip op de herziening

12 nov , 2015  

Op 30 november zal in Ede het jaarlijkse MBO City worden gehouden. Een evenement voor het mbo waar veel betrokkenen uit het middelbaar beroepsonderwijs aanwezig zullen zijn. Het programma staat dit jaar in het teken van Vakmanschap. Ook de herziening van de kwalificatiedossiers vormt een belangrijk onderwerp tijdens deze dag. lees meer..

Resultaten / wat u moet weten

Beroeps- en branchevereisten

12 nov , 2015  

In de afgelopen maanden is door beleidsadviseurs van SBB, SBB Toetsingskamer, MBO Raad, AOC Raad, de Regisseur herziening kwalificatiestructuur mbo, het ministerie van EZ en het ministerie van OCW regelmatig overleg gevoerd over beroepsvereisten en branchevereisten in de kwalificatiestructuur van het mbo. Dit mede met het oog op de ingezette herziening van de kwalificatiestructuur mbo. lees meer..

Voortgang

Feuilleton ID College: specialistenopleiding Patisserie

12 nov , 2015  

Sinds de zomer zijn wij met één nieuw kwalificatiedossier gestart. Het betreft de specialistenopleiding Patisserie. Het onderwijs is in 2014-2015 ontworpen op basis van het herziene dossier. lees meer..

Resultaten / wat u moet weten

De specialist in de herziene kwalificatiestructuur

12 nov , 2015  

In de nieuwe kwalificatiestructuur is een achttal specialistenkwalificaties opgenomen. De specialist is een eenjarige "kwalificatie" op niveau 4 die als kop-opleiding aangeboden kan worden bovenop een verwante niveau 3 kwalificatie. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.