Laat je hier inspireren door best practices van scholen en blijf op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de herziene kwalificatiestructuur.

Resultaten / wat u moet weten

Bijeenkomst casuïstiek keuzedelen naar aanleiding van nota van wijziging

18 jun , 2015  

Op 21 mei jl. heeft Minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer een nota van wijziging gestuurd op het wetsvoorstel waarmee keuzedelen worden mogelijk gemaakt. Met de nota van wijziging kunnen studenten ook een niet gekoppeld keuzedeel kiezen en met dit keuzedeel invulling geven aan de keuzedeelverplichting van de opleiding. Vorige week is de eerste stap gezet om te komen tot een uitwerking hiervan, zowel op inhoudelijk vlak als op de ondersteunende ICT systemen. lees meer..

Voortgang/resultaten

Scholen en uitgevers over leermiddelen voor keuzedelen

18 jun , 2015   Video

Uitgevers van educatief materiaal en mbo-scholen zijn begonnen met het ontwikkelen van lesmethodes en lesmateriaal voor de herziene kwalificatiedossiers. De keuzedelen zijn nog onontgonnen terrein en vragen om een andere (nieuwe!) aanpak. Voor het succes van de keuzedelen is het essentieel dat er leermateriaal van goede kwaliteit beschikbaar is.  lees meer..

Wetgeving

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel WEB

18 jun , 2015  

Op dinsdag 16 juni 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd. Hiermee is een belangrijke mijlpaal voor de invoering van de herziene kwalificatiestructuur behaald. Hiermee ligt het traject voor de benodigde aanpassing van wet- en regelgeving op schema. lees meer..

Voortgang/resultaten

Terugblik op ‘De Uitdaging: Leermiddelen voor Keuzedelen’

18 jun , 2015  

Op 26 mei jl. kwamen uitgevers en scholen bij elkaar tijdens “De Uitdaging: Leermiddelen voor Keuzedelen”. Hier vind je een verslag van de dag en de resultaten van de brainstormsessie, waarin deelnemers zochten naar oplossingsrichtingen voor het ontwikkelen en ontsluiten van leermateriaal voor keuzedelen. lees meer..

What's in it for me

ROC van Twente maakt eigen Keuzekrant

18 jun , 2015  

Het ROC van Twente heeft in een oplage van 3.000 exemplaren een Keuzekrant gedrukt. In die krant wordt uitgebreid ingegaan op veel wat met de herziening van de kwalificatiestructuur en de nieuwe keuzedelen te maken heeft. John van der Vegt, voorzitter van het College van Bestuur stelt: “Met de keuzedelen hebben wij extra mogelijkheden om de kansen voor onze studenten en de regio te vergroten”. lees meer..

Resultaten / wat u moet weten

Al vanaf het vrijwillig jaar van start met nieuwe opleidingen en keuzedelen?

18 jun , 2015  

De keuzedelen zijn nieuw in de kwalificatiestructuur. Er zijn dus nog geen ervaringen mee opgedaan in de praktijk. Daarom wil de regieorganisatie van de herziene kwalificatiestructuur het vrijwillig jaar (2015-2016) gebruiken om de eerste ervaringen te verzamelen en te monitoren. lees meer..

De herziening

Artikel: Herziene kwalificatiedossiers en examinering in de praktijk

18 jun , 2015  

De herziene kwalificatiedossiers geven de vrijheid om bepaalde keuzes te maken bij het vormgeven van de examinering. Hoe gaat u om met aanvullende eisen? Welke plek geeft u vakkennis en vaardigheden? Wat zijn ‘goede’ beoordelingscriteria? Hoe pakt u dat aan? Regelmatig vullen de Servicepunten IHKS en examinering mbo (sinds 2018 het Kennispunt Onderwijs & Examineringdit artikel aan met nieuwe concrete voorbeelden. Onderstaande artikelen beschrijven examenleveranciers in welke keuzes zij maken. Klik op de naam van de examenleverancier of bekijk ze via deze link om de tips van onderstaande  examenleveranciers te lezen. Artikelen examenleveranciers:

lees meer..

De herziening

Profiel: ICT experts aan zet bij de herziening

17 jun , 2015  

Vakblad Profiel heeft deze maand ook weer aandacht besteed aan de herziening van de kwalificatiestructuur mbo. In deze publicatie kun je lezen over ICT-experts die aan zet zijn bij de herziening. Dit artikel kun je hier lezen. lees meer..

Wetgeving

Wetsvoorstel keuzedelen mbo in Tweede Kamer behandeld

11 jun , 2015  

Op woensdagavond 10 juni 2015 is in de Tweede Kamer het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) behandeld in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen vanaf 2016 mede worden gebaseerd. Op een constructieve wijze gingen de aanwezige vertegenwoordigers van de verschillende partijen in debat met Minister Bussemaker. De invoering van de herziene kwalificatiestructuur mbo inclusief de nieuwe keuzedelen is voorzien voor het schooljaar 2016-2017. Vanaf 2015 kunnen scholen al vrijwillig onderwijs aanbieden op basis van de herziene structuur.  lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.