Laat je hier inspireren door best practices van scholen en blijf op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de herziene kwalificatiestructuur.

Programma

Werkateliers: inschrijven tot 13 februari 2015

15 jan , 2015  

Het eerste werkatelier gaat eind januari 2015 van start, kijk of jouw onderwijsinstelling al mee doet! Komend jaar gaat de regieorganisatie het land door met de werkateliers ‘van structuur naar onderwijs’. Bij de onderwijsinstellingen die zich hebben aangemeld, wordt de herziening door de medewerkers doorgrond en de impact van de herziening op het onderwijs en de processen van de onderwijsinstelling in kaart gebracht. Aanmelden is mogelijk tot 13 februari aanstaande! lees meer..

De herziening

Verschillende instellingen benutten vrijwillig jaar

15 jan , 2015  

Verschillende mbo-instellingen gaan gebruik maken van de mogelijkheid al in het "vrijwillig jaar" (studiejaar 2015-2016) opleidingen aan te bieden op basis van de herziene "kwalificatiedossiers". Een aantal ROC's start met een selectie opleidingen terwijl andere instellingen zoals het Cibap, Vakschool voor verbeelding, en het Clusius College met alle opleidingen in één keer overgaan. In de volgende actueel zullen wij u een overzicht geven van de scholen en opleidingen waarvan bekend is dat zij het voornemen hebben deel te nemen aan het vrijwillige jaar.   lees meer..

Blik op de toekomst

Vraag en aanbod leermiddelen: “gelijktijdig op hetzelfde punt aankomen”

15 jan , 2015  

In augustus 2016 zal onderwijs aangeboden worden op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur. Al vanaf augustus 2015 kunnen studenten bij scholen die aan het "vrijwillig jaar" deelnemen, onderwijs gaan volgen op basis van de herziene "kwalificatiedossiers" en de nieuwe "keuzedelen". De educatieve uitgeverijen zijn al druk bezig om hiervoor lesmethodes en lesmateriaal te maken. “Het is daarbij de kunst om gelijktijdig op hetzelfde punt aan te komen.”, zegt Jannes Hessels. “Als scholen en de educatieve uitgeverijen elkaar de komende maanden gaan vinden en de dialoog aangaan over vraag en aanbod van keuzedelen, dan is dat mogelijk.” lees meer..

Wetgeving

Mijlpaal: model kwalificatiedossier en toetsingskader formeel vastgesteld

15 jan , 2015  

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op basis van de  "Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)" de bevoegdheid bij ministeriële regeling het model en het toetsingskader voor "kwalificatiedossiers" vast te stellen. In het kader van de herziening van de kwalificatiestructuur en de invoering daarvan per 1 augustus 2016, heeft zij in december 2014 het bijbehorende Model kwalificatiedossier en  "toetsingskader" formeel vastgesteld. Op basis hiervan kan de minister volgens planning begin februari 2015 de herziene kwalificatiedossiers vaststellen. lees meer..

Blik op de toekomst

Interview met Okelien Hoogland van Cibap Zwolle

15 jan , 2015   Video

De voorbereidingen en het organiseren van het onderwijs is in volle gang en het communiceren over de opleidingen staat in de startblokken. In het video-interview met Okelien Hoogland, directeur onderwijs en organisatie Cibap Zwolle, vakschool voor verbeelding, geeft zij aan waarom Cibap nu instapt en hoe deze vakschool zich hier nu op voorbereidt.   lees meer..

Voortgang

Terugblik op 2014, vooruitblik op 2015

15 jan , 2015  

Het eerste jaar van de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur zit erop. De betrokkenen van o.a. SBB, MBO Raad, saMBO-ICT, DUO, OCW, EZ, CBON en de regisseur hebben eind december 2014 teruggeblikt. De conclusie is dat vanuit de vier lijnen en regie hard is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de inhoudelijke basis. Voortgang en samenhang zijn vanuit regie steeds voor alle betrokkenen inzichtelijk gemaakt en bewaakt. Het resultaat is dat we op planning zitten. En dat de wijze waarop in 2014 de brede samenwerking heeft vormgekregen, in 2015 zal worden voortgezet. lees meer..

De herziening

Keuzedelen Nederlandse taal en rekenen

15 jan , 2015  

Bij de invoering van "keuzedelen" in de kwalificatiestructuur wordt het voor sommige studenten mogelijk gemaakt om keuzedelen voor Nederlandse taal en rekenen te kiezen. Studenten kunnen daarmee onderwijs in Nederlandse taal en rekenen volgen op een hoger referentieniveau dan het  "referentieniveau" dat voor de opleiding geldt en hierin examen afleggen. Dat biedt bijvoorbeeld kansen voor doorstroom naar een hoger (mbo) niveau. In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.