Laat je hier inspireren door best practices van scholen en blijf op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de herziene kwalificatiestructuur.

De herziening

Samenwerking van opleiding tot diplomering

6 jun , 2014  

“Het werkt als zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de opleidingen onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen.” Deze uitspraak is van Paul Ewalds van UNETO-VNI, Installatie en Elektrotechnische Detailhandel. Lees hier het interview met hem over hoe in de installatiebranche de herziening van de kwalificatiestructuur en de nieuwe keuzedelen worden opgepakt. lees meer..

Programma

Processen en systemen onder de loep

2 jun , 2014  

Om de herziening van de kwalificatiestructuur voor het mbo voor elkaar te krijgen, is het nodig dat de processen en systemen van de betrokken partijen aansluiten op de nieuwe structuur. De minister van OCW faciliteert daarom de ontwikkeling van Programma’s van Eisen aan de hand waarvan onderwijsinstellingen met hun leveranciers de benodigde aanpassingen kunnen uitvoeren. saMBO-ICT heeft de opdracht aangenomen om te zorgen voor de totstandkoming van de Programma’s van Eisen en de begeleiding tijdens de realisatiefase. lees meer..

De herziening

Opbrengsten in beeld

2 jun , 2014  

De herziening van de kwalificatiestructuur heeft impact op studenten, onderwijs en bedrijfsleven. Om de opbrengsten voor deze drie groepen helder te maken, zijn ze in beeld gevat. In de combinatie van video en verdiepende teksten krijg je snel een compleet beeld van wat de herziening van de kwalificatiestructuur van het mbo gaat opleveren.  lees meer..

Mijlpalen

Advies SBB in juni gereed

2 jun , 2014   Video

Janneke Voltman en Ad Woudenberg van SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) vertellen over de stand van zaken van herziene kwalificatiedossiers en de keuzedelen. SBB werkt aan een advies dat eind juni 2014 door het SBB-bestuur wordt vastgesteld en vervolgens aan de minister van OCW wordt aangeboden. lees meer..

Programma

www.herzieningmbo.nl live!

2 jun , 2014  

De website www.herzieningmbo.nl is op 5 juni live gegaan. Deze website informeert over de implementatie van de herziening van de kwalificatiestructuur in het mbo-onderwijs. Naast inhoudelijke informatie over de herziening vind je hier de laatste informatie over de voortgang van de implementatie.  lees meer..

Mijlpalen

Eindsprint SBB: onderwijs in de startblokken

2 jun , 2014  

SBB is bezig met een mooie eindsprint. Eind juni zullen naar verwachting 162 van de 176 herziene kwalificatiedossiers worden voorgelegd aan de minister. Dat gebeurt samen met het aanbieden van ten minste twee keuzedelen voor naar verwachting 421 kwalificaties (86%). Deze dossiers en keuzedelen hebben dan de toets van de Toetsingskamer doorstaan.  lees meer..

Blik op de toekomst

Servicepunt, servicedocumenten en handreikingen

2 jun , 2014  

De MBO Raad zal na de zomer een Servicepunt herziening mbo inrichten en starten. Hier kunnen vertegenwoordigers van scholen terecht met vragen over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur en over de omzetting naar onderwijs. Op basis van de behoefte die in de zomer wordt geïnventariseerd, zullen daarnaast servicedocumenten en handreikingen beschikbaar komen. lees meer..

Programma

Voortgang en samenhang in één overzicht

2 jun , 2014  

Vanuit regie is op de nieuwe website www.herzieningmbo.nl een overzicht van mijlpalen opgenomen. In dit overzicht krijg je zicht op voortgang en samenhang van het programma om tot de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur in 2016 te komen. Daartoe zijn de belangrijkste mijlpalen in de tijd geplaatst en voorzien van een toelichting. lees meer..

Programma

Regie: verbinden en faciliteren

2 jun , 2014  

Om de herziening van de kwalificatiestructuur mbo in goede banen te leiden, heeft minister Bussemaker een deskundige en onafhankelijke regisseur gevraagd dit traject te begeleiden. Lees het interview met Eric Jongepier over de rol die hij en het regieteam willen spelen in de implementatie. lees meer..

De herziening

Herziene kwalificatiedossiers transparanter en dunner

2 jun , 2014  

Een van de grote winstpunten van de nieuwe kwalificatiestructuur is dat de kwalificatiedossiers veel transparanter en dunner zijn geworden. In het nieuwe model zijn de dossiers teruggebracht tot de kern van het beroep, de kwalificatie-eisen. En deze worden niet onnodig herhaald. Verder wordt waar mogelijk verwezen naar verantwoordingsdocumenten, bijvoorbeeld over arbeidsmarktinformatie. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.