Laat je hier inspireren door best practices van scholen en blijf op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de herziene kwalificatiestructuur.

Keuzedelen

Derde rapportage Monitor Keuzedelen gepubliceerd

12 feb , 2018  

In oktober 2017 hebben 71 scholen informatie aangeleverd voor de derde rapportage van de Monitor Keuzedelen. We hebben een flink groeiende hoeveelheid data beschikbaar! Vooral de data over de resultaten die studenten voor keuzedelen halen is aanzienlijk toegenomen. Deze derde rapportage toont de ontwikkelingen in het aanbod van scholen, afgezet tegen het register. Daarnaast laat de rapportage analyses zien van de keuzes die studenten maken en de resultaten die studenten voor keuzedelen halen. lees meer..

Keuzedelen

Opbrengst themabijeenkomst vrijstellingen

16 jan , 2018  

Op donderdag 7 december kwamen vertegenwoordigers van verschillende scholen samen om met elkaar, de MBO Raad en de regieorganisatie Herziening MBO in gesprek te gaan over het werk van de examencommissie voor wat betreft vrijstellingen, in relatie tot keuzedelen. lees meer..

Keuzedelen

Webinar ‘Examineren van keuzedelen: waar staan we nu?’

14 nov , 2017  

Bijna alle opleidingen zijn begonnen met keuzedelen. Dat zorgt voor nieuwe vragen, bijvoorbeeld op het gebied van doorstromen, vrijstellen en examineren. Tijdens het webinar ‘Examineren van keuzedelen: waar staan we nu?’ van het servicepunt examinering krijg jij antwoord op jouw vragen. lees meer..

Keuzedelen

Terugblik conferentie “Onderweg met keuzedelen”

14 nov , 2017  

Op 13 oktober was het zover: de conferentie “Onderweg met keuzedelen”. Met 550 aanmeldingen een volle bak! Er stond een goed gevuld programma. Het was duidelijk dat de deelnemers gekomen waren om eigen ervaringen met keuzedelen te delen, maar vooral om een kijkje in de keuken te nemen van collega’s. Nadat ambassadeur hks Lotte Scholte Lubberink (ROC van Twente) de dag had geopend en de dansers van het Creative College van ROC Midden Nederland iedereen hadden wakker geschud, was de energie voelbaar! lees meer..

Voortgang/resultaten

Opbrengsten marktplaats les- en examenmateriaal

14 nov , 2017  

Tijdens de conferentie Onderweg met keuzedelen is een marktplaats georganiseerd. Een plek waar scholen en leveranciers de kans kregen om met elkaar in gesprek te gaan. Op de marktplaats konden scholen en leveranciers inzicht krijgen in bestaand aanbod, wat in ontwikkeling is en de behoefte die nog bestaat. Er werd druk aanbod gedeeld door uitgevers en een aantal scholen heeft hun vraag kenbaar gemaakt. We delen graag het resultaat. lees meer..

De herziening

Vervolg Herziening MBO

14 nov , 2017  

Sinds 2014 is de regieorganisatie Herziening MBO aan de slag gegaan met de voorbereiding én ondersteuning bij de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. De implementatie is van start en al ruim een schooljaar volgen veel studenten die ingeschreven staan op herziene opleidingen keuzedelen. Eind 2018 houdt de regieorganisatie op te bestaan. Onze rol zal met deze ontwikkeling ook veranderen. We informeren je hier graag over. lees meer..

Keuzedelen

Stap in de worstelring!

19 sep , 2017  

ROC van Twente nodigt jou uit om tijdens de conferentie Onderweg met keuzedelen bij hen in de worstelring te stappen en daar je worsteling met keuzedelen kenbaar te maken. Doe jij mee? lees meer..

Keuzedelen

Themabijeenkomst programmeren keuzedelen

19 sep , 2017  

Op donderdag 6 juli kwam een aantal geïnteresseerden vanuit scholen samen, om met elkaar, de MBO Raad en de regieorganisatie in gesprek te gaan over het programmeren van keuzedelen. Hoe doen scholen dat? Welke manieren zijn er? Wat is hier lastig aan en wat zijn mogelijke oplossingen? Het resultaat van het gesprek is live gevat in een aantal tekeningen die wij graag met jullie delen!  lees meer..

Keuzedelen

Examinering van keuzedelen; een uitdaging!

19 sep , 2017  

Deltion College, Landstede en het ROC van Twente besloten jaren geleden om samen examens te ontwikkelen. Daaruit ontstond Prove2Move, een stichting waarbinnen examens worden ontwikkeld. Met de komst van keuzedelen kwam deze samenwerking goed van pas. lees meer..

Keuzedelen

ROVC deelt aanpak: actueel technisch aanbod bij BBL

19 sep , 2017  

De uitvoering van keuzedelen bij BBL-opleidingen is een pittige taak. ROVC is een particuliere opleider met voornamelijk BBL-opleidingen. Samen met het bedrijfsleven heeft ROVC keuzedelen ontwikkeld, waar flexibiliteit en vakmanschap centraal staan. Zij hebben een duidelijke aanpak en gaan hier tijdens de conferentie Onderweg met keuzedelen graag met jou over in gesprek. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.