Laat je hier inspireren door best practices van scholen en blijf op de hoogte van de laatste actualiteiten rond de herziene kwalificatiestructuur.

Vervolgstappen / waar u op kunt rekenen

Vervolg Herziening MBO

29 jun , 2018  

Eind 2017 hebben we jullie geïnformeerd over het vervolg van de regieorganisatie Herziening MBO. Dat is al even geleden, we praten je graag weer bij! lees meer..

Resultaten / wat u moet weten

Nieuw: Beslisbomen voor vrijstellingen

23 mei , 2018  

Er bestaan nog veel vragen over het verlenen van vrijstellingen voor en met keuzedelen. Daarom heeft Herziening MBO een publicatie ontwikkeld. Speciaal om examencommissies te helpen bij de besluitvorming over het wel of niet verlenen van een vrijstelling voor/met het examen van een keuzedeel. lees meer..

Uncategorized

Advies SBB over loslaten koppeling

20 apr , 2018  

Keuzedelen zijn gekoppeld aan kwalificaties. Onlangs heeft SBB de minister geadviseerd de verplichte koppeling los te laten. lees meer..

Resultaten / wat u moet weten,Wetgeving,Keuzedelen

Slaag-/zakregeling keuzedelen uitgesteld

5 apr , 2018  

Eerder hebben we geïnformeerd dat de minister op 7 september de Tweede Kamer heeft voorgesteld de slaag-/zakregeling keuzedelen met twee jaar uit te stellen. Zij nam hiermee het advies van SBB, namens mbo scholen en sociale partners, over. lees meer..

Voortgang,Keuzedelen

Opbrengst themabijeenkomst ‘Examineerbaarheid van keuzedelen’

26 mrt , 2018  

Bij de start van de herziening is over veel onderwerpen die de herziening raken discussie gevoerd. Deze discussie heeft scherpte aangebracht in de inrichting van de herziene structuur, waarbij keuzedelen een stevige rol spelen. Nu scholen en andere betrokken partijen - minimaal - een jaar lang praktijkervaring hebben opgedaan komen er nieuwe inzichten naar boven. Zo zijn er knelpunten naar boven gekomen rond de examineerbaarheid van keuzedelen. Herziening MBO heeft hier een themabijeenkomst over georganiseerd. lees meer..

Keuzedelen

Derde rapportage Monitor Keuzedelen gepubliceerd

12 feb , 2018  

In oktober 2017 hebben 71 scholen informatie aangeleverd voor de derde rapportage van de Monitor Keuzedelen. We hebben een flink groeiende hoeveelheid data beschikbaar! Vooral de data over de resultaten die studenten voor keuzedelen halen is aanzienlijk toegenomen. Deze derde rapportage toont de ontwikkelingen in het aanbod van scholen, afgezet tegen het register. Daarnaast laat de rapportage analyses zien van de keuzes die studenten maken en de resultaten die studenten voor keuzedelen halen. lees meer..

Keuzedelen

Opbrengst themabijeenkomst vrijstellingen

16 jan , 2018  

Op donderdag 7 december kwamen vertegenwoordigers van verschillende scholen samen om met elkaar, de MBO Raad en de regieorganisatie Herziening MBO in gesprek te gaan over het werk van de examencommissie voor wat betreft vrijstellingen, in relatie tot keuzedelen. lees meer..

Keuzedelen

Webinar ‘Examineren van keuzedelen: waar staan we nu?’

14 nov , 2017  

Bijna alle opleidingen zijn begonnen met keuzedelen. Dat zorgt voor nieuwe vragen, bijvoorbeeld op het gebied van doorstromen, vrijstellen en examineren. Tijdens het webinar ‘Examineren van keuzedelen: waar staan we nu?’ van het servicepunt examinering krijg jij antwoord op jouw vragen. lees meer..

Keuzedelen

Terugblik conferentie “Onderweg met keuzedelen”

14 nov , 2017  

Op 13 oktober was het zover: de conferentie “Onderweg met keuzedelen”. Met 550 aanmeldingen een volle bak! Er stond een goed gevuld programma. Het was duidelijk dat de deelnemers gekomen waren om eigen ervaringen met keuzedelen te delen, maar vooral om een kijkje in de keuken te nemen van collega’s. Nadat ambassadeur hks Lotte Scholte Lubberink (ROC van Twente) de dag had geopend en de dansers van het Creative College van ROC Midden Nederland iedereen hadden wakker geschud, was de energie voelbaar! lees meer..

Voortgang/resultaten

Opbrengsten marktplaats les- en examenmateriaal

14 nov , 2017  

Tijdens de conferentie Onderweg met keuzedelen is een marktplaats georganiseerd. Een plek waar scholen en leveranciers de kans kregen om met elkaar in gesprek te gaan. Op de marktplaats konden scholen en leveranciers inzicht krijgen in bestaand aanbod, wat in ontwikkeling is en de behoefte die nog bestaat. Er werd druk aanbod gedeeld door uitgevers en een aantal scholen heeft hun vraag kenbaar gemaakt. We delen graag het resultaat. lees meer..

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.