Best practices

Hier vind je goede voorbeelden uit de praktijk waar de kaders vanuit de herziening zichtbaar concreet worden.

26 mrt , 2018

Themabijeenkomst Examineerbaarheid van keuzedelen

Bij de start van de herziening van de kwalificatiestructuur is over veel onderwerpen die de herziening raken discussie gevoerd. Deze discussie heeft scherpte aangebracht in de inrichting van de…

Lees meer...
15 jan , 2018

Themabijeenkomst Vrijstellingen en het werk van de examencommissie i.r.t. keuzedelen

Op donderdag 7 december kwamen vertegenwoordigers van verschillende scholen samen om met elkaar, de MBO Raad en de regieorganisatie in gesprek te gaan over het werk van de examencommissie…

Lees meer...
31 okt , 2017

Terugblik conferentie “Onderweg met keuzedelen”

Op 13 oktober was het zover: de conferentie “Onderweg met keuzedelen”. Met 550 aanmeldingen een volle bak! Er stond een goed gevuld programma. Het was duidelijk dat de deelnemers…

Lees meer...
20 jun , 2017

Keuzedelen bij het Friesland College: de student kiest bewust!

Het Friesland College heeft een eigen visie op het leren van studenten waarbij de praktijk centraal staat. Hierbij hebben bedrijven een prominente plaats in de opleiding. Zo leert de…

Lees meer...
20 jun , 2017

Eén examen per keuzedeel

In drie filmpjes vertellen twee scholen over hun beleid waarbij zij per keuzedeel één examenproduct inzetten. Waarom hebben zij daarvoor gekozen? En welke uitdagingen komen hierbij om de hoek…

Lees meer...
14 mrt , 2017

Actualiseren van onderwijs via keuzedelen

Keuzedelen zijn onder meer in het leven geroepen om onderwijs te bieden waarmee sneller is in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Doordat keuzedelen kleine blokjes van…

Lees meer...
14 mrt , 2017

7 tips om het werken met keuzedelen te evalueren 

ROC Nijmegen heeft onlangs het curriculum geëvalueerd met als onderdeel daarvan het aanbod en proces van de keuzedelen. De school blijft dit structureel doen. Wil jij ook zo…

Lees meer...
31 jan , 2017

Ervaring van studenten met keuzedelen

Drie studenten van het Vitalis college Breda die de opleiding tot Kapper/ Salonmanager volgen, vertellen over hun ervaring met keuzedelen. Stefanie, Joëlle en Resy volgen allemaal een ander…

Lees meer...
31 jan , 2017

Gezamenlijk aanbod keuzedelen AOC Oost en AOC Groene Welle

In deze best practice lees je over het gezamenlijk aanbod keuzedelen van AOC Oost en AOC Groene Welle.

Lees meer...
31 jan , 2017

#1: ROC Leeuwenborgh: keuze voor keuzedelen doorgeven op papier

In deze best practice lees je hoe studenten bij ROC Leeuwenborgh hun keuze voor keuzedelen doorgeven via een papieren formulier. Tot nu toe is dat alleen bij de entree…

Lees meer...
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.