Keuzedelen

Derde rapportage Monitor Keuzedelen gepubliceerd

12 feb , 2018  

In oktober 2017 hebben 71 scholen informatie aangeleverd voor de derde rapportage van de Monitor Keuzedelen. We hebben een flink groeiende hoeveelheid data beschikbaar! Vooral de data over de resultaten die studenten voor keuzedelen halen is aanzienlijk toegenomen. Deze derde rapportage toont de ontwikkelingen in het aanbod van scholen, afgezet tegen het register. Daarnaast laat de rapportage analyses zien van de keuzes die studenten maken en de resultaten die studenten voor keuzedelen halen.


In een notendop


We zien dat het aantal keuzedelen dat scholen hun studenten aanbieden net zoals bij de tweede meting is gestegen, deze keer met 36 keuzedelen. Het register groeit ook door, deze groei gaat vrijwel gelijk op. Ten tijde van de derde meting is bijna 80% van de keuzedelen in het register in het aanbod van scholen opgenomen.

In de rapportage wordt ook ingegaan op het verschil tussen BOL en BBL in het aanbod van scholen en de keuzes die studenten maken. We zien dat de meeste keuzes gemaakt zijn door studenten die staan ingeschreven op een BOL-opleiding.

Er is flink meer data aangeleverd over de resultaten die studenten halen, in totaal zijn er meer dan 20.000 resultaten aangeleverd. Er is een volledig schooljaar voorbij. Studenten die in schooljaar 2016-2017 een eenjarige opleiding hebben gedaan, hebben die opleiding inmiddels afgerond. Studenten die in 2016-2017 zijn ingestroomd op een meerdere jaars herziene opleiding hebben een jaar de tijd gehad om een keuzedeel te kiezen. Tezamen verklaart dat de stevige toename.

De rapportage toont een uitsplitsing van resultaten in BOL/BBL, de verschillende opleidingsniveaus en het soort keuzedelen. In 85,4% van de gevallen is het keuzedeel behaald.

Data en rapportages


De data die is aangeleverd voor deze derde meting van de Monitor Keuzedelen is verwerkt in een landelijke rapportage. Om in één oogopslag een beeld van de inhoud van de rapportage te krijgen is een infographic gemaakt. Daarnaast hebben alle deelnemende scholen een schoolspecifieke rapportage gekregen. 

De informatie die wij van scholen ontvangen is natuurlijk erg interessant en helaas kan niet alles verwerkt worden in de rapportage. Daarom publiceren wij ook ‘open data’: twee Excelbestanden waar eenieder zelf in kan grasduinen.

Sinds december 2017 publiceren we ook informatie op schoolniveau (bekostigde instellingen) over het aanbod van keuzedelen, te vinden in de tabel ‘Aanbod per school’.

 Lees hier verder voor de rapportages, infographic en open data.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.