Voortgang/resultaten

Opbrengsten marktplaats les- en examenmateriaal

14 nov , 2017  

Tijdens de conferentie Onderweg met keuzedelen is een marktplaats georganiseerd. Een plek waar scholen en leveranciers de kans kregen om met elkaar in gesprek te gaan. Op de marktplaats konden scholen en leveranciers inzicht krijgen in bestaand aanbod, wat in ontwikkeling is en de behoefte die nog bestaat. Er werd druk aanbod gedeeld door uitgevers en een aantal scholen heeft hun vraag kenbaar gemaakt. We delen graag het resultaat.

Op de marktplaats konden uitgevers en leveranciers hun aanbod tonen, scholen hun vraag kenbaar maken en vervolgens met elkaar in gesprek gaan om te komen tot oplossingen. Op de marktplaats waren ruim 30 vertegenwoordigers van 17 verschillende leveranciers aanwezig: een mooie basis om het gesprek aan te gaan!Iets te kiezen

Wat allereerst opviel is dat voor keuzedelen die 250 keer of meer worden aangeboden, voornamelijk generieke keuzedelen, al dikwijls materiaal beschikbaar is. Voor een aantal keuzedelen zelfs bij meerdere uitgevers/leveranciers, zo is er voor scholen iets te kiezen. Dat laatste inzicht was voor een aantal scholen nieuw. Tijdens de marktplaats hebben verschillende scholen ook nieuwe ontwikkelaars ontdekt.

Kans voor ontwikkelaars

Op de marktplaats werd duidelijk dat voor keuzedelen die tussen de 20 en 100 keer worden aangeboden, regelmatig materiaal beschikbaar blijkt te zijn. Namelijk voor ongeveer de helft van de keuzedelen. Wat opvallend is, is dat voor verschillende keuzedelen die tussen de 100 en 200 keer worden aangeboden – een vrij grote doelgroep – geen beschikbaar materiaal is getoond. Dit zijn keuzedelen die niet alleen vaak worden aangeboden, maar ook door behoorlijk wat studenten worden gekozen. Daar zou nog een kans kunnen liggen voor ontwikkelaars.

Sectorspecifieke keuzedelen

Bij sommige sectoren staan ontwikkelaars nauw in contact met scholen en ontwikkelen materiaal voor vaker gekozen sectorspecifieke keuzedelen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de sector Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM). Bij hen werd op de marktplaats weinig aanbod getoond maar stonden ook geen vragen vanuit scholen. Bij deze sector wordt het gesprek al gevoerd, dit is ook te lezen in een artikel dat we eerder hebben gepubliceerd.

Voor de keuzedelen met een kleine doelgroep is er nog niet altijd aanbod. Dit viel het meest op bij de sectoren Specialistisch Vakmanschap (SV) en Voedsel, Groen & Gastvrijheid (VGG). Zo was er bijvoorbeeld vraag naar materiaal voor de keuzedelen ‘Paardenkliniek’ en ‘Landbouwhuisdieren’, maar kwam daar (nog) geen reactie op van leveranciers of andere scholen.

Neem contact op

De uitgevers zijn op de marktplaats actief aan de slag gegaan om hun aanbod inzichtelijk te maken. Zo werd zichtbaar welk materiaal er al is, maar ook welk materiaal in ontwikkeling is. Af en toe heeft een uitgever een vraag uitgezet om samen met een school materiaal voor een bepaald keuzedeel te ontwikkelen. Wat opviel is dat uitgevers erg open staan voor het gesprek om samen met scholen te kijken hoe er tot materiaal gekomen kan worden. De boodschap was vooral: neem contact op!

Scholen trekken samen op

Wat vaker terugkomt is dat scholen het wiel niet opnieuw willen uitvinden, dat is immers zonde van de tijd. Zo heeft een aantal scholen de kans gegrepen hun aanbod kenbaar te maken. Bijvoorbeeld:

ROC De Leijgraaf biedt aan om al ontwikkeld materiaal voor Verrijking leervaardigheden (entree) in te brengen en te delen en wil het graag samen verder doorontwikkelen.

ROC West-Brabant geeft aan bezig te zijn met de ontwikkeling van materiaal en examens voor Rigging in de evenemententechniek: ROC van Amsterdam geeft als reactie dat dit al door hen ontwikkeld is.

Weerbarstig proces

Het doel van de marktplaats was het faciliteren van een centrale plek waar iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van materiaal samenkomt. Zo hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. We zien dat dat een weerbarstig proces is. Er werd door uitgevers veel aanbod getoond, maar er zijn tussen scholen onderling én tussen scholen en uitgevers weinig goede gesprekken gevoerd over onderwijsmateriaal. Zo werd op de marktplaats een beperkt aantal vragen door scholen kenbaar gemaakt. En wanneer de behoefte aan materiaal niet inzichtelijk is, blijft aanbod uit.

Blijven zoeken

Deze ervaring laat weer zien hoe belangrijk het is om te zoeken naar manieren om deze partijen bij elkaar te brengen. Het vraagt ook sterk om actie vanuit scholen om hun vragen kenbaar te maken en elkaar op te zoeken. En om actie vanuit leveranciers, om vraaggestuurd te werk te gaan en zo in te spelen op de behoefte. De voorbeelden van samenwerkingen zijn immers vaak succesverhalen, waarbij de tevredenheid over het materiaal groot is omdat het aansluit bij de daadwerkelijke behoefte van de school en het bedrijfsleven. Dit kwam ook naar voren in verschillende sessies tijdens de conferentie. Wanneer de handen niet ineen worden geslagen, zal een deel van de uitdagingen rondom onderwijsmateriaal voor keuzedelen blijven bestaan.

Vervolg

Alle vraag en aanbod die schriftelijk inzichtelijk is gemaakt op de marktplaats zijn met de betreffende bedrijfstakgroep van de MBO Raad gedeeld. Aan hen is gevraagd opvolging te geven aan aanbod en/of vraag op basis van de inzichten die zij opdoen in hun eigen sector. Wil jij nog eens terugkijken, of was je er niet bij en wil je ook inzicht? In deze lijst vind je het resultaat van de marktplaats op een rijtje. 
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.