Kwalificatiedossiers

Update status quo Dossiers – beroepsvereisten

4 mei , 2017  

Eerder dit jaar hebben we je bijgepraat over de stand van zaken voor beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, waaronder de dossiers met de status ‘status quo’. We geven je hierbij een update.

Hoe zat het ook alweer?

Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 14 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers onduidelijkheid rondom de verwerking van de beroepsvereisten in deze dossiers. Daarom hebben 12 kwalificatiedossiers de status ‘status quo’ gekregen. De oplossing hoe beroepsvereisten in de kwalificatiedossiers verwerkt moeten worden is vervolgens gevonden in een stappenplan.

Status quo dossiers

Vorige keer hebben we aangegeven dat een aantal dossiers nog aangepast moest worden, dit is inmiddels bijna gereed. Op één dossier na, zijn alle status quo dossiers aan OCW aangeboden ter vaststelling of zijn in een eerder stadium al vastgesteld.

In onderstaande tabel is per dossier de stand van zaken gegeven.Geen formele status quo

Naast de 12 genoemde dossiers, is er een aantal dossiers die niet op de status quo lijst staan, maar die vergelijkbare problematiek hebben. Deze zijn in dezelfde lijn bekeken en waar nodig aangepast. Een aantal van deze dossiers is inmiddels aangeboden aan OCW. Hieronder vind je een update van de status van deze dossiers.


  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.