Keuzedelen

Generieke keuzedelen Engels

4 mei , 2017  

Vanaf juli 2017 zijn twee nieuwe keuzedelen Engelse taal beschikbaar. Deze keuzedelen maken het mogelijk dat studenten vanaf schooljaar 2017-2018 centraal examen doen en bij doorstroom vrijstelling krijgen voor het generieke deel Engelse taal in de niveau 4 opleiding. Om onnodige dubbelingen te voorkomen, komen de keuzedelen Engels in de beroepscontext B1 en B2 per 1 januari 2018 te vervallen. In dit artikel vertellen we hier meer over.

Wat verandert er?

Vanaf juli 2017 zijn de keuzedelen Generiek Engels A2/B1 en B1/B2 naar verwachting beschikbaar in het register keuzedelen. Deze keuzedelen liggen begin juni ter validering voor bij de betreffende sectorkamer en worden als alles goed gaat vervolgens vastgesteld door de minister.

De keuzedelen Engels in de beroepscontext B1 en B2 vervallen dan per 1 januari 2018. Tot die tijd kunnen scholen deze keuzedelen aan studenten aanbieden. Studenten die reeds voor deze keuzedelen hebben gekozen, mogen de keuzedelen natuurlijk binnen hun opleiding afmaken.Veel scholen bieden keuzedelen Engels in de beroepscontext aan. Deze keuzedelen zijn niet alleen relevant in de beroepscontext van de student, maar vooral ook als voorbereiding voor niveau 3 studenten die doorstromen naar niveau 4. Het keuzedeel Engels in de beroepscontext heeft een aantal belangrijke nadelen, die opgelost worden door de eisen van dit keuzedeel zodanig aan te passen dat deze identiek worden aan de eisen van het generieke examenonderdeel Engels.

Waarom worden de keuzedelen vervangen?

Het te examineren niveau ligt niet vast

In de keuzedelen Engels in de beroepscontext staan twee ERK niveaus opgenomen. De school kan kiezen welk onderdeel (lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven) op welk ERK niveau wordt geëxamineerd. Hierdoor blijkt uit het behalen van het keuzedeel niet eenduidig welk ERK niveau wordt beheerst.

Geen automatische vrijstelling voor generieke eisen

Op niveau 4 moeten studenten voldoen aan generieke eisen Engels. Hoewel het keuzedeel Engels in de beroepscontext B1 wel tot het in niveau 4 voorgeschreven niveau leidt, mag een examencommissie de student hier geen automatische vrijstelling voor geven. Dit is omdat de eisen niet 100% identiek zijn en het gebruik van het centraal examen (nog) niet altijd mogelijk is.  

Niet inzetten als reeds behaald keuzedeel in een niveau 4 opleiding

Keuzedelen die in een opleiding op niveau 3 zijn behaald, kunnen vaak op niveau 4 met een vrijstelling worden ingezet binnen de keuzedeelverplichting. Echter, de eisen van het keuzedeel Engels in de beroepscontext overlappen met de generieke eisen in alle niveau 4 opleidingen en kan daarom voor de keuzedeelverplichting geen vrijstelling opleveren. Het levert ook geen automatische vrijstelling op voor het generieke deel omdat de eisen niet 100% overeenkomen. De consequentie is dat studenten alsnog examen doen in de generieke eisen Engels én een nieuw keuzedeel volgen om aan de keuzedeelverplichting te voldoen.

Uitfasering keuzedelen

De bestaande keuzedelen worden bij veel opleidingen aangeboden. Uiteindelijk moeten deze keuzedelen bij alle opleidingen vervangen worden door de nieuwe. De bestaande keuzedelen Engels in de beroepscontext B1 en B2 krijgen een einddatum en vervallen per 1 januari 2018. De bestaande en nieuwe keuzedelen zullen dus een half jaar naast elkaar bestaan.

Studenten die reeds gekozen hebben voor de bestaande keuzedelen en deze keuze is vastgelegd op de OOK (!), mogen de keuzedelen volgen binnen hun opleiding. Natuurlijk kan er ook in overleg besloten worden om de student over te schrijven op de nieuwe keuzedelen, bijvoorbeeld omdat de student meteen gebruik wil maken van de voordelen van de nieuwe keuzedelen.

Steunpunt Taal & Rekenen mbo en de MBO Raad hebben alle informatie over de nieuwe keuzedelen en de scenario’s voor de overgangssituatie op een rij gezet in een servicedocument.

De keuzedelen Engels zijn ook verwerkt in het artikel Doorstromen met keuzedelen.

  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.