De herziening

Evaluatie regiefunctie Herziening MBO

17 mrt , 2017  

De herziening van de kwalificatiestructuur is inmiddels een feit. De jaren 2014, 2015 en 2016 hebben in het teken gestaan van de voorbereiding op de implementatie vanaf 1 augustus 2016. Om een succesvolle voorbereiding op de implementatie te realiseren heeft OCW in januari 2014 een regisseur (Eric Jongepier) aangesteld. De rol van regie is geëvalueerd. Benieuwd naar de resultaten?

Regisseur

De herziening van de kwalificatiestructuur is inmiddels een feit. De jaren 2014, 2015 en 2016 hebben in het teken gestaan van de voorbereiding op de implementatie vanaf 1 augustus 2016. Om een succesvolle voorbereiding op de implementatie te realiseren heeft OCW in januari 2014 een regisseur (Eric Jongepier) aangesteld. De taken van de regisseur waren in hoofdlijnen opgedeeld in drie activiteiten: De regisseur (1) stuurt op voortgang van en samenhang binnen de herziening van de kwalificatiestructuur. Heeft (2) een inhoudelijke bijdrage aan de vier programmalijnen en (3) verzorgt de communicatie.

Evaluatie

Onlangs is geconstateerd dat in de periode tot en met 31 december 2018 het in stand houden van het regieteam van toegevoegde waarde is voor de ondersteuning van de implementatie. Desalniettemin is in de voorbije maanden de rol van regie (tot en met 1 augustus  2016) geëvalueerd. Het doel van deze evaluatie is het in kaart brengen van de ‘lessons learned’ van dit proces. Wat waren de pluspunten van het werken met een regisseur? Wat zijn achteraf aandachts- en verbeterpunten? En wat zijn de belangrijkste succesfactoren? Om hier inzicht in te krijgen zijn de belangrijkste stakeholders geïnterviewd en is er een vragenlijst (survey monkey) uitgezet onder een bredere doelgroep. Dit heeft geresulteerd in een aantal waardevolle ‘lessons learned’.

Conclusie

De evaluatie heeft een aantal belangrijke inzichten opgeleverd. Allereerst is het inzetten van een regisseur (zeer) wenselijk bij een verandering die brede impact heeft op processen van een school in de dagelijkse praktijk. Een situatie waarbij meerdere partijen betrokken zijn, veel verschillende belangen spelen en/of de inhoud moeilijk is maakt de situatie uiteraard complex(er), maar zijn minder bepalend voor de inzet van een regisseur dan een ontwikkeling die brede impact heeft op een school. Daarnaast is het betrekken van alle partijen op inhoud, in een vroeg stadium, succesvol voor de samenwerking en het draagvlak. Verder is geconstateerd dat communicatie en informatievoorziening cruciaal zijn in een dergelijk traject. Temeer dit bijdraagt aan de herkenbaarheid. De communicatie en informatievoorziening is in dit traject bijzonder positief beleefd. Uiteraard zijn er ook enkele punten die een volgende keer aandacht vragen. Zo is meegegeven dat het traject pas is afgerond zodra de implementatie ook op scholen heeft plaatsgevonden en er dus tijdig wordt nagedacht over de overdracht van regie.

De volledige resultaten (deelnemers, aanleiding, toegevoegde waarde, kritische succesfactoren, verbeter- en aandachtspunten en conclusies) zijn terug te lezen in deze PowerPointpresentatie.
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.