Terugblik conferentie “Onderweg met keuzedelen”

31 okt , 2017  

Op 13 oktober was het zover: de conferentie “Onderweg met keuzedelen”. Met 550 aanmeldingen een volle bak! Er stond een goed gevuld programma. Het was duidelijk dat de deelnemers gekomen waren om eigen ervaringen met keuzedelen te delen, maar vooral om een kijkje in de keuken te nemen van collega’s. Nadat ambassadeur hks Lotte Scholte Lubberink (ROC van Twente) de dag had geopend en de dansers van het Creative College van ROC Midden Nederland iedereen hadden wakker geschud, was de energie voelbaar!

Dit artikel geeft op hoofdlijn een korte terugblik op de conferentie.


Een jaar vol ervaringen


Balanceren tussen ambitie en uitvoerbaarheid – Op de conferentie werd onder meer teruggeblikt op het eerste schooljaar met keuzedelen (Noorderpoort blikt terug op de belangrijkste lessons learned). Er komt naar voren dat het zoeken is naar de balans tussen de mooie ideeën en uitvoerbaarheid. Het is inspirerend om te zien hoe scholen zich inspannen om een stevig aanbod neer te zetten en daar al groots mee uitpakken (70 keuzedelen op 16 opleidingen bij Sint Lucas of bijvoorbeeld  Rijn-IJssel die gaat voor maximale keuzevrijheid voor de student.

Studenten leren kiezen (video) – Het werd duidelijk dat een goede begeleiding in het keuzeproces van de student belangrijk is (NovaCollege spijkert hiervoor loopbaanbegeleiders bij. Scholen ervaren dat het type aanbod dat scholen hun studenten bieden invloed heeft op het enthousiasme van de student, conclusie: meer beroepsspecifieke keuzedelen! Wat valt op? Er zijn ook altijd studenten die vragen ‘wat is het minst werk?’ en op sommige scholen zijn keuzedelen überhaupt nog onbekend bij studenten.

Hernieuwd samenwerken – Wat opviel was een paar mooie eerste voorbeelden van scholen die samenwerkten tijdens de ontwikkeling van keuzedelen en onderwijsmateriaal/examens met andere ROC’s, bedrijfsleven, uitgevers en HBO’s. Zo werkten 12 ROC’s samen met de Nationale politie en de politieacademie aan een keuzedeel, werkt het convenant zuid aan een de doorstroom naar hbo en vonden TechPort, Nova College en Consortium beroepsonderwijs elkaar in de totstandkoming van onderwijsmateriaal en examens.


Worstelingen van nu


Het implementeren van keuzedelen kan een echte worsteling zijn (daarom organiseerde ROC van Twente een worstelring). Er bleek een behoorlijke behoefte te zijn aan meer kennis over de kaders van keuzedelen, dit was te zien aan de hoge opkomst bij de sessie van de Onderwijsinspectie en ‘Keuzedelen, de basics’ (hier vind je de quiz over de basics van keuzedelen – om te downloaden in Socrative – , leuk om in je eigen team te spelen!).Naast kennis van keuzedelen zelf, staan de processen binnen de school niet altijd even scherp bij medewerkers op het netvlies. Wat moet er gebeuren voordat de student een keuzedeel volgt? En vervolgens: hoe gaan we straks de uitvoering voor elkaar krijgen? Om keuzedelen organiseerbaar te houden zijn veel scholen begonnen met een beperkt aanbod. De ambitie is om later uit te bouwen, daarbij werd ook opgemerkt: “Wanneer is ‘later’?, laten we wel vlot doorpakken!”

Een andere worsteling in de uitvoering van keuzedelen is de beschikbaarheid van onderwijsmateriaal. Er is door scholen zelf, leveranciers en uitgevers veel ontwikkeld maar zeker niet voor alle keuzedelen. Daarom was de marktplaats georganiseerd: daar kon vraag en aanbod samenkomen. Benieuwd naar de opbrengsten? Lees dan hier verder!

 

Dromen over later – verkenningen


Tijdens de conferentie mocht ook gedroomd worden over later. Wat zouden scholen graag zien in de verfijning of verruiming van de kaders voor keuzedelen?

Vereenvoudiging – Het mag simpeler. Zo werd er opgemerkt dat de frequentie van het vaststellen van keuzedelen door de minister omlaag kan. Scholen benutten de huidige frequentie niet volledig. De frequentie aanpassen naar twee keer per jaar is beter uitvoerbaar dan de huidige vier keer per jaar, en blijft daarmee flexibel. Ook de administratielast van keuzedelen wordt nu als hoog ervaren, dat werd al direct bij de opening van de conferentie door een deelnemer benoemd. Zo heeft het opstellen van een POK nu aardig wat voeten in aarde, zou dat simpeler kunnen?

Keuzedelen bij BBL-opleidingen zijn vanaf de invoering een aandachtspunt. Er zijn scholen die de keuzedelen goed hebben kunnen integreren in de opleiding, maar veel scholen blijven het lastig vinden. Op de conferentie ontstond het idee om met elkaar te verkennen of in de toekomst de keuzedelen bij BBL-opleidingen niet optioneel mogen zijn. Met daarbij als consequentie dat een BOL-diploma niet meer gelijk is aan een BBL-diploma.

Ook wierpen scholen het idee op om als kader te stellen dat er maximaal één examen per keuzedeel ingezet kan worden: nu komt het voor dat een student drie examens moet doen voor één keuzedeel. Dit heeft invloed op leveranciers en scholen die zelf materiaal ontwikkelen. Zij moeten er dan zorg voor dragen dat het examen dat wordt ontwikkeld daadwerkelijk het hele keuzedeel examineert.

Meer vrijheid en kansen benutten – Keuzedelen zijn gekoppeld aan specifieke kwalificaties, maar de behoefte klinkt om deze koppeling los te laten. Dit geeft meer regionale keuzevrijheid voor de scholen. Het vraagt wel wat in de afstemming met het bedrijfsleven en om te zorgen dat er vervolgens geen overlap ontstaat tussen keuzedelen en kwalificaties (overlap checken kan nu met de overlapchecker van SBB). Ook certificaten voor keuzedelen kunnen worden gezien als kans. Certificaten kunnen een impuls geven in het kader van een Leven Lang Leren. Om dit verder vorm te geven is het wenselijk dat er voor meer keuzedelen certificaten komen.

Er is tijdens de conferentie veel input van scholen opgehaald. Met die input gaat de regisseur proberen om een aantal van bovenstaande punten op de agenda te krijgen.

 


Tot slot


Het mbo staat pas aan het begin van de invoering van de keuzedelen in het mbo. Het is een eerste stap in meer flexibilisering van het onderwijs. Het was mooi om te zien dat scholen tijdens de conferentie elkaar vertelden: “Gebruik deze tijd om te leren en te ontwikkelen en sta ook stil om het proces te evalueren. Het is nog niet af en dat hoeft ook niet. Maar laten we er met elkaar wel iets moois van maken voor onze studenten.”


Link naar presentaties


Terugkijken naar de presentaties van de conferentie? Hier vind je alle beschikbare presentaties op een rij.

 
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.