Keuzedelen bij het Friesland College: de student kiest bewust!

20 jun , 2017  

Het Friesland College heeft een eigen visie op het leren van studenten waarbij de praktijk centraal staat. Hierbij hebben bedrijven een prominente plaats in de opleiding. Zo leert de student in een betekenisvolle context. Deze visie heeft het ROC ook doorvertaald naar de manier waarop de keuzedelen worden ingericht. Niet vanuit beheersing, maar op de toekomst van de student gericht. Studenten kiezen uit een breed aanbod een keuzedeel dat bij hen past, en het tijdstip en de locatie waar ze het willen volgen.

Keuzedelen moeten de student echt wat gaan bieden, is de opvatting van het Friesland College. Het uitgangspunt bij het inrichten van de keuzedelen is dat het de student moet helpen op weg naar een onderscheidend diploma en dat het de vakkennis uitbreid of verdiep, toegespitst op de arbeidsmarkt. De student stelt zelf zijn route samen. Daarbij willen zij dat de student zich afvraagt: wie ben ik, wat wil ik, waar wil ik naartoe en hoe kom ik daar? Zoveel mogelijk ruimte om te kiezen, en dus zo min mogelijk beperkingen in het aanbod is wat studenten nodig hebben, vindt het Friesland College. In de logistiek betekent dat bij het Friesland College dat het aanbod over scholen en locaties heen wordt georganiseerd.

Schooloverstijgend aanbod

In dit denken heeft het Friesland College besloten om qua organisatie “all-in” te gaan met een eerste set keuzedelen. In het eerste jaar is een selectie gemaakt van zo’n 30  keuzedelen waar alle studenten uit kunnen kiezen. Dit zijn keuzedelen als Inspelen op Innovatie, Ondernemerschap, Leidinggeven en talen. De keuzedelen worden gegeven op meerdere locaties en allemaal op de dinsdag- of donderdagmiddag. De student kiest dus niet alleen het keuzedeel, maar ook de locatie en het tijdstip (afhankelijk van het keuzedeel zijn er meer of minder mogelijkheden). Het is dus heel goed mogelijk dat studenten er zelf voor kiezen om te reizen naar een andere locatie.

Uitdaging voor docenten: meer differentiëren

De keuzedelen worden gegeven aan gemengde groepen met studenten uit diverse opleidingen en niveaus. De student kiest immers zelf waar hij aanschuift. Dat vraagt wat van docenten. Zij moeten meer kunnen differentiëren binnen een groep. Dat ligt sommige docenten beter dan anderen. Om hen te ondersteunen zijn er kennisdeelsessies waarbij docenten elkaar opzoeken, is er een Facebookpagina waar docenten online ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen docenten vanuit de school coaching ‘on the job’ krijgen. Met deze coach krijgen docenten op eigen verzoek begeleiding bij hun vraagstuk(ken). Kwaliteit en inhoud zijn hier onderwerp van gesprek.

Aanbod wordt uitgebreid

Bovenop de set van 30 keuzedelen is het aanbod nu uitgebreid met ongeveer 70 beroepsspecifieke keuzedelen. Voor de beroepsspecifieke keuzedelen geldt dat het nu nog niet ROC breed wordt aangeboden, maar binnen de scholen opleidingsoverstijgend. Voor de beroepsspecifieke keuzedelen geldt in de basis hetzelfde als voor de brede keuzedelen: studenten mogen alles kiezen. Mits het bijdraagt aan hun arbeidsmarkt- of doorstroomperspectief. Mocht een student van een bepaalde locatie dus toch liever het keuzedeel volgen dat op een andere locatie wordt aangeboden dan mag dat, mits dit organiseerbaar is. De meeste scholen kiezen logistiek gezien dezelfde aanpak als voor de keuzedelen die schooloverstijgend worden aangeboden: vaste middagen waarin tijd is vrijgemaakt voor keuzedelen.

Kanttekening van de regisseur

Volgens de wet moet het keuzedelenaanbod bestaan uit gekoppelde keuzedelen. Op dit moment zijn in het aanbod van het Friesland College ook niet-gekoppelde keuzedelen opgenomen. Daarmee zoekt de school de grenzen van de wet op. Er is een pragmatische oplossing voor: studenten hebben immers het recht om een verzoek in te dienen om een niet-gekoppeld keuzedeel te volgen. Het organiseren en faciliteren van dit verzoek is binnen het Friesland College ingeregeld, maar het is nog niet duidelijk of het volledig voldoet aan de landelijke richtlijnen. Daar wordt aan gewerkt. De check op overlap wordt ook gedaan. Dat pakken de coaches op hun eigen manier aan, er wordt daarbij gebruik gemaakt van de overlapchecker van SBB.

De aanpak en ervaringen van het Friesland College worden ongetwijfeld meegenomen in de nog te voeren discussie over de toegevoegde waarde van de koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties.

Begeleiding student extra belangrijk

Met zo’n ruim aanbod om uit te kiezen, moet de student goed begeleid worden.

Ervaring leert dat hier nog meer aandacht aan besteed moet worden. Coaches die de studenten begeleiden bij het maken van een keuze moeten zich verder verdiepen in de inhoud van de keuzedelen die worden aangeboden. Dan kunnen zij de student goed adviseren.

Vooruitblik

Het Friesland College heeft direct bij de implementatie een aanpak gekozen die de onderwijslogistiek flink door elkaar heeft geschud. Ze zijn tevreden met hun keuze omdat deze aansluit bij hun visie. Op het moment kijkt de school vooruit naar de volgende fase: hoe ze nóg verder kunnen flexibiliseren met daarbij het oog houden op kwaliteit. Volgend jaar worden de groepen groter doordat er  nieuwe cohorten starten. Het aanbod wordt dan herijkt. De school staat dan voor de keuze om het aanbod wel of niet verder uit te breiden. Kwaliteit van het aanbod staat bovenaan. Stapsgewijs zullen ze evalueren, bijstellen en zo doorontwikkelen.

 
  • Delen
Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Lees meer over cookies.